شعار روز ملی غار پاک دوم مهرماه: حفاظت از تنوع زیستی غارها

شعار روز ملی غار پاک دوم مهرماه: حفاظت از تنوع زیستی غارها

شعار روز ملی غار پاک دوم مهرماه در سالجاری؛ حفاظت از تنوع زیستی غارها اعلام شد.

به گزارش«پارما» غارها از لحاظ تنوع زیستی، تاریخی و باستان شناسی، مطالعات اقلیم شناسی دیرینه، فسیل شناسی و ورزشی و طبیعت گردی حایز اهمیت هستند.

شعار روز ملی غار پاک امسال؛ حفاظت از تنوع زیستی غارها اعلام شد که باید از آن حفاظت کرد.

تعداد غارهای موجود درکشور را تا 3000 عنوان می کنند که برخی از آن ها به دلیل ویژگی های خاص دارای شهرت جهانی هستند.

به عنوان مثال غار علی سرد (علیصدر ) همدان یکی از غارهای طولانی است که جاذبه گردشگری فراوانی دارد و غار پراو در کرمانشاه با 26 چاه عمودی در رده 237 جهان قرار دارد.

گونه های اندمیک غارزی و یا وابسته به غار در ایران نیز شامل ماهی کور، سمندر، 51 گونه خفاش ، خرس، پلنگ و گونه های متعددی از حشرات می باشد .

در بسیاری از کشورها نهادهایی مسوولیت سیاستگذاری و نظارت و حفاظت از غارها را برعهده دارند. این مسوولیت در کشور ما بر عهده کارگروهی است که از نمایندگان نهادهای مرتبط دولتی وغیردولتی تشکیل شده ودبیرخانه آن در سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی ) مستقر است.

این کارگروه به استناد تصویب نامه هیات وزیران تشکیل شده و مدیریت غارهای کشور را برعهده دارد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات