ارائه بهترین شیوه نگه‌داشت شهر با اجرای برنامه عملیاتی تا پایان سال جاری

ارائه بهترین شیوه نگه‌داشت شهر با اجرای برنامه عملیاتی تا پایان سال جاری

سعید ابریشمی‌راد در نشست با شهرداران نواحی، معاونت‌های خدمات شهری و فعالان حوزه نگه‌داشت شهر که با محوریت موضوع نگه‌داشت شهر برگزار شد، مهم‌ترین، اصلی‌ترین و موثرترین زمینه فعالیت مدیریت شهری را این حوزه دانست.

وی، تعریف مفهومی به نام شهر را امری مغفول دانست و عدم موضوعیت این موجودیت مهم برای اقشار مختلف را یک آسیب قلمداد کرد و گفت: اگر شهر پویا و دارای حال خوب باشد هر آنچه که در این ظرف می‌گنجد نیز وضعیت مناسبی پیدا می‌کند و دارای ارزش افزوده می‌شود.

شهردار کاشان، در ادامه رفتار اجتماعی را تابع کالبد شهر دانست و بیان کرد: اگر بخواهیم رفتار اجتماعی بهبود یافته و تحول پیدا کند ناچار به ارتقای شرایط جسم شهر هستیم، شهری که دارای ظاهر زیبا، پاکیزه و اجزای منظم است کسی به خود اجازه هر رفتار ناپسندیده را نمی‌دهد.

ابریشمی‌راد همچنین با اشاره به تفاوت دو مفهوم نیرو و منابع انسانی گفت: به آن دسته از نیروهایی شاغل در یک سازمان منبع انسانی گفته می‌شود که مولد بوده و فعالیت آنها دارای ارزش افزوده برای آن سازمان باشد.

وی،همچنین با تأکید بر مزیت ویژگی «تعلق» نسبت به «تعهد» در رفتار کارکنان یک سازمان بیان کرد: سازمانی موفق‌تر است که اعضای دارای تعلق خاطر به اهداف خویش را پرورش دهد چراکه این اعضا فراتر از انجام درست وظایف خویش، داوطلبانه و ایثارگرانه به فعالیت می‌پردازند.

شهردار کاشان، دارا بودن تعلق در عرصه مدیریت شهری و به خصوص در زمینه نگه‌داشت شهر یک ضرورت دانست و تأثیر آن را در ابعاد مختلف زیست شهری به ویژه ارتقای کیفیت زندگی متذکر  شد.

ابریشمی‌راد با تأکید بر لزوم ارائه برنامه اقدام حاصل از سند نیازها و اقدامات ضروری حوزه نگه داشت شهر،  تدوین برنامه اقدام را مبتنی بر اعتبارات و بر اساس دو نوع اولویت خواستار شد.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات