چهارمین جلسه کمیته تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در سال 99 در شرکت...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات