اولین جلسه کارگروه مشترک برای بررسی راهکارهای عملیاتی نمودن مفاد...

در اجرای تفاهم¬نامه همکاری علمی مابین شرکت آب منطقه ای اردبیل و دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل، اولین جلسه کارگروه مشترک جهت عملیاتی نمودن تفاهم¬نامه مذکور بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی تعدادی از زمینه های همکاری قید شده در تفاهم نامه مقرر شد، در راستای ارتقاء هر چه بیشتر همکاری های بین آزمایشگاهی، مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای اردبیل از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل اعم از آزمایشگاه هیدرولیک آب و آزمایشگاه آب بازدید نمایند.

ضمناً در ادامه این جلسه، مقرر شد عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شرکت مورد بررسی قرار گرفته تا امکان بهره برداری از پتانسیل علمی هیئت علمی دانشگاه جهت آموزش کارکنان شرکت مورد اقدام واقع گردد و نتایج آن در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات