پروژه جاده گناوه به بندرریگ ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه جاده گناوه به بندرریگ ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

استاندار بوشهر گفت: پروژه مهم محور ساحلی بندر ریگ به گناوه فعال بوده و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات