انتشار برو شور الکترونیکی روز ملی غار پاک

انتشار برو شور الکترونیکی روز ملی غار پاک

انتشار برو شور الکترونیکی روز ملی غار پاک

برو شور الکترونیکی روز ملی غار پاک دوم مهرماه 1399 با شعار نقش غارها در حفظ تنوع زیستی در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منتشر شد.

به گزارش«پارما» این برشورالکترونیکی به منظور توسعه فرهنگ زیست محیطی و آگاهی افزایی در راستای حفاظت از غارها، توسط روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تهیه و منتشر شده است.

در این برشور مقالاتی با عناوین ، غار و اهمیت آن ،غواصی در شفاف ترین غار دنیا، نمک درمانی در غار ها، غار کوارتزی اما واری یئوتا قابل دسترسی است.

همچنین دستورالعمل ها و آئین نامه ها در مورد حفاظت و بهربرداری از غارها توسط هیات وزیران ،کارگروه های استانی غارها، شناسنامه غارها، شرح خدمات مطالعه غار ها در این برو شور تهیه شده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات