لزوم همکاری اجتماعات محلی در...

در نشست رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و مدیر مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی بر لزوم همکاری اجتماعات محلی در معرفی و ثبت عناصر میراث فرهنگی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد – عباس ملازینلی در دیدار با مدیر مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی با وی، بر ضرورت مشارکت شهرداری ها در ثبت مواریث ملموس و ناملموس تاکید کرد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این نشست با اشاره به لزوم مشارکت مستقل شهرداری یزد در شناسایی و ثبت میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، اظهارکرد: حفظ نام شهرداری در ثبت مواریث معنوی ملموس و ناملموس به جهت فرهنگ سازی و ایجاد مطالبه مردمی برای ما مهم است.
وی افزود: با تقویت مشارکت شهرداری ها در این عرصه سازمان ها و نهادهای مردمی دیگر هم ترغیب و صدها میراث جهت ثبت، معرفی می شوند و در نهایت مردم هم برای پاسداشت این میراث کمک خواهند کرد.
ملازینلی در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این حوزه پرداخت.
رضا سجودی مدیر مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری ار میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی نیز در این نشست در معرفی این مرکز، گفت: میزبان این مرکز، دولت ایران است و به عنوان بازوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت می کند که هم اکنون نیز ۲۴ کشور را تحت پوشش دارد.
وی با بیان اینکه بخش ویژه ای از میراث ناملموس مرتبط با مباحث زبان شناسی است، افزود: یزد دارای غنای بسیار زیاد در میراث فرهنگی از جمله زبان شناسی است.
سجودی با بیان اینکه کنوانسیونی که میراث ناملموس و ثبت میراث معنوی را شامل می شود بخش عمده ای از این کار را بر عهده اجتماعات محلی می داند، تاکید کرد: شهرداری هم یکی از این اجتماعات محلی و دخیل در میراث فرهنگی محسوب می شود که می تواند نقش بسزایی را در این عرصه ایفا کند.
مدیر مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی با اشاره به اینکه ثبت برای تضمین بقای عناصر میراث ملموس و ناملموس انجام می شود، خاطرنشان کرد: شخص یا نهادهای اجتماعی می توانند آثار ناملموس را برای ثبت ملی معرفی کنند و در شناسایی و مراحل پژوهش و مستندسازی و بعد از آن دخیل باشند و این کار صرفاً بر عهده اداره کل میراث فرهنگی نیست.
وی افزود: ثبت جهانی هر ساله برای کشورها سهمیه ای در نظر می گیرد ولی سیاست هم نقش مهمی در این موضوع دارد که اخیرا پر رنگ تر شده است.
سجودی گفت: پیشنهاداتی برای ثبت جهانی خوشنویسی یزد و زیور آلات سنتی به یونسکو داده شد که در حال بررسی است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات