سند سازگاری با کم آبی؛چراغ راه مدیریت منابع آب استان است

سند سازگاری با کم آبی؛چراغ راه مدیریت منابع آب استان است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: سند سازگاری با کم آبی چراغ راه مدیریت منابع آب استان است که به زودی به تصویب در سطح ملی خواهد رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای در خصوص سند سازگاری با کم آبی افزود: در حال حاضر مصارف کل آب در استان حدود 3 میلیارد متر مکعب است که کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی استان به میزان 700 میلیون مترمکعب تا پایان برنامه های ششم و هفتم توسعه از مهمترین اهداف این برنامه است.

وی تاکید کرد: عموماً این کاهش مصرف در بخش کشاورزی است چرا که حدود 91 درصد آب در استان در اختیار این بخش است و مابقی در اختیار بخش های دیگر همچون شرب، صنعت، خدمات و فضای سبز و برای آنها نیز برنامه هایی به جهت کاهش مصرف پیش بینی  شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی بیان کرد: در بخش کشاورزی با کنترل اضافه برداشت ها، تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز،نصب کنتورهای حجمی و برنامه های دیگر، در بخش صنعت استفاده از پساب، بازچرخانی آب و ... در بخش آب شرب با اصلاح شبکه های آبرسانی، اصلاح شیوه های آبیاری فضای سبز، جلوگیری از کشت چمن و ... موفق خواهیم شد طی برنامه ششم و هفتم توسعه  این کاهش مصرف در منابع آب زیرزمینی را محقق کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در کنار این برنامه، برنامه ای نیز توسط جهاد کشاورزی تدوین شده که جبران کننده این کاهش مصرف خواهد بود و با این برنامه جبرانی اگرچه ما میزان برداشت ها از منابع آبی را کاهش می دهیم ولی سطح زیرکشت و میزان تولیدات در استان کاهش پیدا  نخواهد کرد.

مهندس آمره ای افزود: در این برنامه جایگزین جهاد کشاورزی با اجرای سیستم های تحت فشار، اصلاح الگوی کشت  و... موفق خواهیم شد هم میزان تولید را حفظ کنیم و هم بخشی از آب را که مازاد برداشت می کنیم مدیریت کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات