فقط ۱۰ درصد متقاضیان تهرانی وجه اولیه را واریز کردند؛ علت عدم استقبال از مسکن ملی چیست؟

بر این اساس از جمله نگرانی‌های متقاضیان طرح اقدام ملی می‌توان به ابهام درباره چگونگی تامین مالی پروژه، شیوه مواجهه دولت آتی با این طرح ملی و کیفیت نظارت وزارت راه و شهرسازی در روند پیشرفت پروژه اشاره داشت که به عنوان مهم‌ترین عوامل، منجر به واریز وجه اولیه تنها از سوی ۱۰ درصد از متقاضیان شده است. حق شناس معتقد است مهم‌ترین عامل در این رابطه همکاری موثر و متقابل مردم و متقاضیان واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی به ویژ در حوزه پرداخت و تزریق به موقع آورده متقاضیان به پروژه هاست؛ عدم واریز به موقع آورده متقاضیان به حساب آنها نزد بانک، منجر به کاهش سرعت ساخت پروژه‌های مسکونی طرح اقدام ملی می‌شود و عواقب جبران ناپذیری به همراه دارد. وی گفته بود که علت عدم استقبال متقاضیان و واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن از واریز وجوه، تبدیل کردن نقدینگی خانوارها به سایر دارایی‌ها برای حفظ ارزش ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات