وظایف ناظر هماهنگ کننده

۱-ناظر هماهنگ کننده موظف است شروع عملیات ساختمانی را با روشهای ذکر شده در همین قرارداد به اطلاع سایر ناظرین پروزه برساند.

۲-هماهنگی بین ناظرین ساختمان و رفع اختلاف نظر احتمالی بین ناظر و مجری(سازنده ذیصلاح) مطابق بند ۱۶-۴ مبحث دوم

۳-تسلیم گزارش های مرحله ای کار به مرجع صدور پروانه، سازمان استان و یا سایر مراجع ذیربط مطابق با مراحل مندرج در ماده ۱۳ فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

۴-امضاء قراردادی که بین مجری (سازنده ذیصلاح) و صاحب کار تدوین می شود.

۵-اعلام تخلفاتی که در حین اجرای ساختمان به آن برخورد نموده و یا سایر ناظرین به او اعلام  می دارند به مرجع صدور پروانه وسازمان استان

۶-اعلام مراتب پایان مدت قرارداد دو ماه قبل از تاریخ اتمام قرارداد به صاحب کار ،سازمان و مرجع صدور پروانه و درخواست تمدید قرارداد فی مابین ناظرین و صاحب کار از سازمان .

۷- رعایت موارد مذکور در بند ۱۴-۴-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات