امضای توافقنامه همکاری نظام مهندسی و انجمن تولید کنندگان ساختمان

امضای توافقنامه همکاری نظام مهندسی و انجمن تولید کنندگان ساختمان


توافقنامه همکاری پنج ساله تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و  انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، توافقنامه همکاری پنج ساله تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی در ۱۰ ماده بین مهندس احمد خرم, رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و  جعفر قرائتی ستوده, دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان به امضا رسید.

ایجاد تحول در فرایند ساخت از طریق ارتقای فناوری و توسعه صنعتی ساخت و ساز، رقابت پذیری و حضور موثر در بازارهای منطقه و جهان از طریق ارتقای بهره وری و کیفیت، انتقال دانش فناوری در راستای نیل به توسعه اشتغال پایدار در بخش ساخت و ساز، کمک به شکل گیری، انسجام و تقویت حلقه های زنجیره ایده تا تولید و صادرات محصول و خدمات در بخش ساخت و ساز و ارتقای سطح توانمندی ها و مهارت های بخش مختلف ساخت و ساز  اعم از نیروی انسانی و ماشین آلات از جمله اهداف امضای این توافقنامه اعلام شده است.

از دیگر اهداف توافقنامه همکاری تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و  انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، ایجاد گفتمان توسعه بین اعضای سازمان و تشکلهای صنفی و حرفه ای صنعت ساختمان، تحقق روش سیستمی و توسعه ای به بخش ساخت و ساز و به کارگیری ظرفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد قرارداد با انجمن در رابطه با موضوع توافقنامه است.

موضوع توافقنامه تدوین برنامه های مشترک همکاری در نه سرفصل ها و در راستای خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان و  انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان است.

احصا و اولویت بندی نیازهای آموزشی در راستای توسعه بخش ساخت و ساز ، همکاری در تدوین برنامه و برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای سازمان. همکاری و مشارکت در طراحی و برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی مشترک داخلی و خارجی حسب درخواست یکی از طرفین و موافقت طرف دیگر، همکاری در انجام پروژه های علمی و تحقیقاتی – کاربردی مورد نیاز و مورد توافق طرفین ، برمبنای اولویتهای سازمان و انجمن از جمله این سرفصل ها است.

از دیگر سرفصل ها، همکاری در اجرای طرح " توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار "، راه اندازی پروژه های فناورانه استارت آپی و منتورینگ، همکاری و مشارکت در بسترسازی نظری توسعه صنعتی ساخت و ساز, حمایت از تألیف و ترجمه کتب مرتبط با اهداف راهبردی توافقنامه, -همکاری برای انعقاد قراردادها و توافقنامه های مشترک با بخش دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی، بخش خصوصی و تعاونی در موارد تدوین طرح جامع توسعه صنعتی ساخت و ساز, پروژه تحقیقاتی "ساماندهی زنجیره تأمین سیستمهای نوین ساخت"، پروژه تحقیقاتی "ساماندهی زیرساختهای تولید صنعتی ساختمان"، طرح "تحول نظام آموزش تخصصی" و طرح "تحول نظام فنی اجرائی کشور" است،

براساس این توافقنامه همکاری، هریک از طرفین حداکثر ده روز پس از امضا و تبادل توافقنامه بصورت کتبی دو نماینده  را برای عضویت در کمیته مشترک اجرای توفقنامه معرفی می کنند.

وظایف کمیته مشترک, تدوین شیوه نامه مربوط برای اخذ تائید سازمان و انجمن (طراحی ساختار متناسب با حجم فعالیت ها، تنظیم و پیشنهاد برنامه ها ، شیوه نامه های اجرایی)، تشکیل حداقل یک جلسه در ماه و خذ تائید کلیه مصوبات از سازمان و انجمن است.

این توافقنامه فاقد هرگونه آثار مالی و غیرمالی و تعهدآور برای طرفین بوده و هر مورد همکاری نیازمند تهیه و تنظیم قرارداد و امضای آن است.

همچنین در صورت هر گونه همکاری که الزاماً باید بر اساس قرارداد باشد، در خصوص مالکیت مادی و معنوی مدارک و مستندات تولید شده در قرارداد منعقده تصمیم گرفته خواهد شد.

مدت اجرای این توافقنامه از تاریخ امضا پنج سال است که با توافق طرفین قابل تمدید است، ضمن اینکه هر یک از طرفین تفاهم نامه می تواند با اعلام کتبی نسبت به خاتمه آن اقدام کند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات