محدوده شهر گرگان برای اجرای طرح ملی مسکن ۴۸ هکتار افزایش یافت

محدوده شهر گرگان برای اجرای طرح ملی مسکن ۴۸ هکتار افزایش یافت

شورای عالی شهرسازی با افزایش ۴۸ هکتاری مساحت شهر گرگان برای اجرای طرح ملی مسکن موافقت کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات