مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای جدید توسعه می‌یابد

مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای جدید توسعه می‌یابد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تنوع ساخت فرهنگی جمعیت ساکن در شهرهای جدید کشور عنوان کرد: بر اساس آمار موجود، شهرهای جدید، دارای جمعیت بسیار جوانی است و ما باید بتوانیم پاسخگوی نیازهای فرهنگی آن‌ها باشیم؛ حضور کودکان نیز در این نواحی بسیار ملموس است و اگر فضا و زیرساخت لازم برای آموزش آن‌ها فراهم نشود، شاید در مسیر نامناسبی قرار گرفته و آینده خود و سرزمین را تهدید کنند. مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این مراسم، توجه مجموعه شهرهای جدید به بحث معماری را فراتر از اقدامی فیزیکی و کالبدی و آن را امری ارزشمند خواند و گفت: در شرایط فعلی تنها به گذران زندگی توجه شده است و تعریف صحیحی از آینده وجود ندارد؛ این در حالی است که آینده برای افرادی که آثار فرهنگی و هنری از خود برجای می‌گذارند، بسیار مهم است. حسین ایمانی جاجرمی، مشاور معاون وزیر و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات