برگزاری وبینار روز ملی غار پاک در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

برگزاری وبینار روز ملی غار پاک در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

به گزارش«پارما» وبینار روز ملی غار پاک با حضوردکترایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زست استان اصفهان؛ روسا و کارشناسان ستادی و تابعه این اداره کل و برخی از تشکل های زیست محیطی و ورزشی استان به صورت غیر حضوری در سالن وبینارهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تشکیل شد.
دکتر محمد مدادی مدیردفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنیتکی سازمان حفاظت محیط زیست،فسیل شناس و دبیرکارگروه ملی غارشناسی کشور و دکتر فاطمه سبک ژئومورفولوژیست؛ غارشناس و عضوپژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان در این وبینار به ارائه مطالب علمی و کاربردی با عناوین:《اهمیت غارها و روش های حفاظت از آن ها》 و 《کاربرد و اهمیت غارها در ژئوتوریسم، فرصت ها و چالش ها 》پرداختند.


این وبینار با همکاری دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان در سالن وبینارهای حفاظت محیط زیست آستان اصفهان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات