بررسی مشکلات کنتور مشترک در ساختمان

یکی از راهکارهای اعمال شده در این خصوص این است که واحدهای نوساز با کنتورهای تفکیک شده گاز و برق ساخته شوند و این موردی است که در زمان دریافت مجوز ساخت به سازنده گوشزد می‎شود، اما در اکثر موارد، به دلیل کمبود جا برای نصب کنتور در آپارتمان‎های مسکونی، کنتور مشترک در این ساختمان‌ها در نظر گرفته‌ می‌شود و هنوز آپارتمان‌های بسیاری در سراسر کشور وجود دارند که دارای کنتور مشترک برق، گاز و آب هستند. طرح جداسازی کنتورهای گاز در برخی موارد بدون مانع با درخواست مشترکان انجام می‌شود، اما در برخی آپارتمان‌ها به دلیل قدیمی بودن خطوط لوله گاز و نوع چیدمان فضایی آن در طول و عرض واحدهای مسکونی، در عمل جداسازی کنتورهای گاز واحدها، تعویض تمام خطوط لوله گاز در سراسر آپارتمان و نوسازی آن موضوع حل شدنی است و در برخی موارد نیز، مشترکان از درخواست تفکیک کنتور به سبب تحمیل هزینه‌های تعویض خطوط ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات