کف‌سازی آبروهای مسیر گلگشت

کف‌سازی آبروهای مسیر گلگشت

به گزارش شهریار، از سوی معاونت خدمات شهری این منطقه به منظور هدایت صحیح و جمع آوری آبهای سطحی، کف سازی و ترمیم آبروهای مسیر مابین گلگشت تا گلباد به انجام رسید.

با توجه به قرار گرفتن در آستانه بارش های فصل زیبای پائیز و به منظور جلوگیری از سرریز شدن سیلاب های شهری به معابر، معاونت خدمات شهری منطقه ۲ کف سازی آبروهای مذکور را در ۳۵۰ متر طول، به انجام رسانده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات