تهدید محیط زیست با گسترش شهرها

عماد مطالبی، دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری در گفت وگو با ایسنا، مشکلات زیست محیطی را یکی از اساسی ترین مسائل شهرهای امروزی و حاصل تعارض و تقابل آنها با محیط طبیعی دانست و اظهار کرد: توسعه شهری ناگزیر با تسلط ساختمان ها، صنایع، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی بر فضاهای طبیعی همراه است و این تسلط به مرور زمان به شکل چیرگی شهر بر طبیعت تغییر یافته است و زمینه ساز آلودگی گسترده شهری می شود. این دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، منشا بی نظمی ها، تخریب ها و آلودگی های شهری را در اتخاذ سیاست های نادرست، تصویب برنامه های ضعیف و اجرای پروژه ها و فعالیت های غلط شهری دانست و عنوان کرد: فعالیت ها و رشد توسعه شهری نیازمند یک راهبرد مناسب و همگام با شرایط محیط زیست است. مطالبی، با توجه به اینکه شهر رشت دارای پتانسیل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات