تحقق 104٪ از تعهدات تولید برق شرکت مدیریت تولید برق اذربایجان شرقی در شش ماهه اول سال جاری

تحقق 104٪ از تعهدات تولید برق شرکت مدیریت تولید برق اذربایجان شرقی در شش ماهه اول سال جاری

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات