تقدير از گروه ها و پرسنل فني در بخش نگهداشت ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد، در ابتداي اين مراسم مهندس حشمتي مدير دفتر دارائي هاي فيزيكي بهره برداري و نگهداشت ضمن تشريح نحوه امتيازبندي و انتخاب گروه ها و نفرات برتر گفت: در سيستم مديريت كار علاوه بر تحليل و نظارت، كليه كارها پايش شده و از شاخص نيز برخوردار است.
وي گفت: امروز اگر چه نمره ما در مديريت كار، 20 نيست اما با رشد خوبي روبه رو بوده ايم و هدف مهم ما، تعالي در مديريت كار مي باشد.
وي افزود: در پايش مديريت كار به 2 شاخص تشويق و بررسي ارزيابي عملكرد توجه شده و اين در حالي است كه برخي از گروه هاي ما در سطح بسيار بالائي در منطقه قرار دارند و اين مايه مباهات و افتخار است.
در اين مراسم مهندس سعيدي مديرعامل شركت توزيع برق مشهد نيز گفت: شاخص مداري و تعيين شاخص ها در چرخه مديريت كار كه به عنوان يك سند به ثبت رسيده است از كارهاي ارزشمند شركت محسوب مي شود. وي با اشاره به اينكه در حوزه تقدير از گروه ها و نفرات فني برتر، پاداش ها به يك نفر خاص تعلق نمي گيرد و به همه نفرات برتر اهدا مي شود، گفت: امروز نظارت و ايمني يك امر مهم است و بايد به آن دقت بيشتري كرد چرا كه كار شما مصداق هنر است. و در اين هنر بحث هارموني و هم نوايي نيز مطرح مي باشد و در اين هنر بايد همه امور با يكديگر همخواني داشته باشد امروز اگر در كلاس جهاني فعاليت مي كنيم بايد به ظاهر خود و آداب تشريفات كار نيز توجه كنيم.
شايان ذكر است در اين مراسم از گروه ها و نفرات برتر شامل گروه هاي : نگهداشت پيشگيرانه و تعميرات خط گرم- سنگين، نگهداشت پيشگيرانه و تعميرات خط گرم سبك، نگهداشت پيشگيرانه گرم پست ها و تجهيزات زميني، نگهداشت پيشگيرانه تابلوهاي فشار ضعيف خط گرم، مديريت بار و ولتاژ و نگهداشت پيشگيرانه شبكه فشار ضعيف هوايي خط گرم با اهداي لوح تقدير و پاداش قدرداني به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات