تحقق 104٪ از تعهدات تولید برق شرکت مدیریت تولید برق اذربایجان شرقی در شش ماهه اول سال جاری

تحقق 104٪ از تعهدات تولید برق شرکت مدیریت تولید برق اذربایجان شرقی در شش ماهه اول سال جاری

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات