بررسی و پایش زیست محیطی رودخانه کارواندر شهرستان خاش


به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان کرد: در گام نخست این برنامه رودخانه های استان بررسی و پایش می شود.

وی افزود: رودخانه کارواندر از شعبات اصلى رودخانه بمپور است که تا روستاى کارواندر، داراى آب جارى دائم است. مازاد آب آن در این محل در بستر رودخانه فرو مى‌رود و در پایین دست رودخانه، به ویژه در اوایل دشت ایرانشهر، بار دیگر از زیرزمین خارج و همراه با چند شاخه کوچک به رود بمپور مى‌پیوندد.

پورمردان ادامه داد: به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه کارواندر ، تعداد یک ایستگاه تعیین و نمونه برداری به صورت فصلی(چهار دوره ی یک ساله) توسط اداره امور آزمایشگاههای استان انجام می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اشاره کرد: از آنجاییکه در حال حاضر از آب رودخانه کارواندر جهت آبیاری کشاورزی استفاده شده و در آینده، احداث سد در مسیر رودخانه جهت بهره برداری آب آشامیدنی در برنامه های شهرستان است، لذا توسعه ایستگاههای اندازه گیری کیفیت آب های سطحی ضروری است.

پورمردان توضیح داد: بدین منظور از یک ایستگاه  تعیین شده در رودخانه کارواندر نمونه برداری و آنالیز پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب سطحی انجام و از داده های بدست آمده جهت تهیه نقشه پهنه بندی رودخانه های استان استفاده می شود.
​​​​​​​
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات