درخواست های مردمی ۱۳۷ ردیف اعتباری می گیرد / رضایت ۶۰ درصدی شهروندان ...

درخواست های مردمی ۱۳۷ ردیف اعتباری می گیرد / رضایت ۶۰ درصدی شهروندان ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات