کاهش ۵۵ درصدی جابجایی مسافراز طریق پایانه ها در شش ماه اول امسال

کاهش ۵۵ درصدی جابجایی مسافراز طریق پایانه ها در شش ماه اول امسال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات