اورهال کامل جرثقیل 25-80 تنی نیروگاه بیبستون

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات