بررسی کیفیت ساختمان‌ها

برای یافتن پرسش‌های این یادداشت که ساخت و سازهای شهری چه میزان واجد ویژگی‌های کیفی هستند ابتدا باید بررسی شود که مقررات ملی ساختمان، مفاد و محتوای آنها و ضوابط موجود تا چه میزان تکافوی این مهم را می‌دهد؟ مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با مجموعه وسیعی از نیروهای متخصص و امکانات فنی در کشور وجود دارد و سال‌هاست که به فعالیت مشغول است و می‌تواند پاسخگوی این پرسش باشد. (البته اگر وابستگی این دو مرکز، اولی به وزارت راه و شهرسازی و دومی به وزارت کار به آنها اجازه نقد و احیانا نکوهش اقدامات را بدهد!) بررسی بعدی، بررسی میزان حضور متخصصان و رعایت گردش کارها برای تامین کیفیت در ساخت و سازها است که علاوه بر انجام تحقیقات علمی با مشاهدات میدانی و حضور و فعالیت در این عرصه نیز قابل‌درک و دریافت است.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات