مطابق با جدول برنامه ریزی محقق شده است؛ پیشرفت 25 درصدی فعالیت های تعمیرات واحد 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی

مطابق با جدول برنامه ریزی محقق شده است؛ پیشرفت 25 درصدی فعالیت های تعمیرات واحد 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات