هوشمندسازي يكي از مهمترين بخش هاي صنعت برق كليد خورد ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، مراكز اتفاقات شركت هاي توزيع برق بعنوان بازوهاي اجرايي در عمليات تعمير و نگهداري شبكه  به هنگام بروز خاموشي نقشي تعيين كننده در رضايت مشتركين شبكه دارند.

درهمين خصوص مديركل نظارت بر توزيع توانير اعلام كرد:  با توجه به اهميت كار مراكز اتفاقات كه بيشترين تماس هاي مردمي را  دارند ، اجراي (طرح هما) ، هوشمند سازي مراكز اتفاقات شركت هاي توزيع برق كشور در دستور كار قرار گرفته است.
مسعود  صادقي خاطرنشان كرد:  براي اجراي  طرح هما، بايد زيرساخت هايي چون فعالسازي مراكز تماس دوسويه، ارتباط با سامانه مديريت مشتركان،  ارتباط با سيستم موقعيت مكاني، ارتباط با نرم افزار تعيين موقعيت مكاني خودرو  و بستر مخابراتي پايدار و ارتباط با كنتورهاي هوشمند  آماده شود كه برخي از آنها نيازمند همكاري ساير دستگاه ها و نهادهاست.
صادقي گفت: با هوشمند شدن مراكز اتفاقات برق، ساماندهي اپراتورهاي مراكز 121 و تكنسين هاي مركز كنترل  نيز انجام خواهد شد.
وي اضافه كرد: همچنين ارسال خودكار خاموشي ها به تبلت و مستند سازي پايدار ، امكان تكميل گزارش رفع خاموشي فشار متوسط، فشار ضعيف و روشنايي معابر در تبلت بصورت آنلاين، كاهش تماسهاي بيسيم اپراتوري، مانيتورينگ لحظه اي خودروها بر روي نقشه،  شناسايي نزديكترين خودرو به محل حادثه ومشاهده خودرو ها بر روي نقشه در تلفن همراه هوشمند توسط متقاضي از ديگر مزاياي هوشمند شدن مراكز اتفاقات برق خواهد بود.
مديركل نظارت برتوزيع توانيردر عين حال خاطرنشان ساخت:  اين طرح هم اكنون به تمام شركت هاي توزيع كشور ابلاغ شده و زيرساخت هاي آن در حال راه اندازي است اما برخي از امكانات بايد توسط ساير دستگاه ها در اختيار شركت هاي توزيع برق قرار گيرند.
به گفته صادقي براساس برنامه ريزي صورت گرفته تا پايان سال مي توان شاهد راه اندازي اين سيستم و هوشمندسازي مراكز اتفاقات در  حدود 50 درصد از شركت هاي توزيع بود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات