نصب تابلوهای راهنمای مسیر در میدان ولی امر

نصب تابلوهای راهنمای مسیر در میدان ولی امر

به گزارش شهریار، به منظور تعیین مسیر و هدایت خودروهای عبوری و پرهیز از سرگردانی خودروها که احتمال ایجاد مخاطراتی را در پی داشت تابلوهای مسیر میدان ولی امر توسط اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی منطقه یک نصب گردید.

این تابلوها که در چهار مسیر مختلف میدان نصب شده می تواند به رانندگان خودروهای عبوری کمک شایانی کرده و مسیرهای مورد نظرشان را اعلام و هدایت نماید .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات