کاهش ۵۰ درصدی هزینه خدمات سازمان فردوس ها برای متوفیان ۷ و زیر هفت ...

کاهش ۵۰ درصدی هزینه خدمات سازمان فردوس ها برای متوفیان ۷ و زیر هفت ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات