برنامه سازگاری با کم‌آبی استان مرکزی به تصویب رسید/ بررسی برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان قم

برنامه سازگاری با کم‌آبی استان مرکزی به تصویب رسید/ بررسی برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان قم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، نشست عصر امروز به ریاست وزیر نیرو و با حضور نمایندگان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم آبی همچنین استاندار، مدیران شرکت آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و جهاد کشاورزی استان مرکزی برگزار شد.
"بنفشه زهرایی" گفت: برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان مرکزی در چهل و پنجمین نشست اعضای کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در روز دهم تیر امسال مطرح و پس از انجام اصلاحات پیشنهادی تمامی دستگاه‌ها در جلسه شانزدهم کارگروه به تصویب رسید.
وی افزود: میزان کاهش برداشت و اصلاح مصرف آب ناشی از برنامه‌های مندرج در برنامه سازگاری با کم آبی استان مرکزی برابر با 690.5 میلیون متر مکعب تا پایان برنامه هفتم توسعه است که سهم بخش شرب 18 میلیون متر مکعب، بخش صنعت 7.5 میلیون متر مکعب و سهم بخش فضای سبز 5 میلیون متر مکعب است.
زهرایی گفت: 660 میلیون متر مکعب از برداشت‌های آب کشاورزی نیز به طور مشترک در نتیجه برنامه های پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای کاهش خواهد یافت.
در پایان نشست امروز، همچنین از تلاش‌های مدیران و کارشناسان دستگاه‌های عضو کارگروه استانی به جهت اقدام‌های صورت گرفته برای پرداختن به آب به عنوان یک مسئله میان بخش قدردانی شد.
در این نشست همچنین برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان قم مطرح و مقرر شد در سطح استان و کمیته تخصصی کارگروه ملی مورد بازنگری قرار گیرد.‌

لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات