نرخ جدید حق کمیسیون املاکی‌ها

به این ترتیب که حق کمیسیون برای قراردادهایی که ارزش ملک در آنها تا ۵۰۰ میلیون تومان بود، یک درصد ارزش معامله (با پرداخت ۵/ ۰ درصد توسط هر یک از طرفین معامله) محاسبه و اخذ می‌شد. در پله دوم، حق کمیسیون معاملات ملک با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان معادل ۵/ ۰ درصد از ارزش مازاد معامله بر مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان (با پرداخت ۲۵/ ۰ درصدی هر یک از طرفین معامله) محاسبه می‌شد.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات