تجارت آزاد دریایی حق مسلم ما است

تجارت آزاد دریایی حق مسلم ما است

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش اظهار داشت: هرچند صادرات بنزین به ونزوئلا شاید کار بزرگی نباشد اما در این مسیر مشکلات بسیار بزرگی برای ما ایجاد می‌کنند که این اقدام کشور نشان داد تحریم شدنی نیستیم و پیام ما تحریم‌شکنی به دنیا بود و نشان دادیم تجارت آزاد حق ماست. وی تاکید کرد: هرچند صادرات بنزین به ونزوئلا شاید کار بزرگی نباشد اما در این مسیر مشکلات بسیار بزرگی برای ما ایجاد می‌کنند که این اقدام کشور نشان داد تحریم شدنی نیستیم و پیام ما تحریم‌شکنی به دنیا بود و نشان دادیم تجارت آزاد حق ماست. مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اشاره به سن ناوگان شرکت ملی نفتکش گفت: میانگین ناوگان در حال حاضر ۱۶ سال است که این رقم خوبی نیست اما به دلیل تحریم‌ها نتوانستیم نوسازی ناوگان را انجام دهیم و باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات