سازه نگهبان خرپایی چیست؟

سازه نگهبان خرپایی چیست؟

در این روش، با توجه به سختی خمشی و محوری اعضای عمودی، مایل و خرپایی شبیه سازی انجام می‌شود و تغییرشکل عوارض مجاور گود محاسبه می‌شود. طراحی سازه نگهبان خرپایی پروژه جنت آباد شرکت ایستاسازه با استفاده از نرم افزار Plaxis ۲D طراحی سازه نگهبان خرپایی با استفاده از نرم افزار Plaxis ۳D روش اجرای سازه نگهبان خرپایی و مهارگذاری (انکراژ)، در روش سازه نگهبان خرپایی نیز، می‌بایست حفر چاه اعضای قائم، قبل از شروع خاکبرداری، انجام گردد. جهت بتن ریزی ریشه اعضای قائم، کف این چاه‌ها از تراز کف شالوده پایین‌تر است. ۲) اجرای اعضای عمودی سازه نگهبان خرپایی اعضای قائم را به صورت عمودی در چاه قرار داده و به طور کامل به دیوار می‌چسبانند و سپس ریشه شمع فلزی حفر چاه، اجرای عضو قائم و بتن ریزی چاه پروژه نیاوران شرکت ایستاسازه ، مهار متقابل و … می‌بایست به طور کامل به دیواره گود تکیه داده شوند، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات