پاسخگویی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان به مخاطبان، با حضور در...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات