دریاییان در صف اول مبارزه با تحریم‌های ظالمانه هستند

دریاییان در صف اول مبارزه با تحریم‌های ظالمانه هستند

راه و مسکن تهران- ایرنا- معاون اموردریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه دریاییان در دوران تحریم و کرونا مجاهدان خاموش امروز کشور هستند، گفت:صف اول مقابله با تحریم‌های ظالمانه صنعت دریایی کشور است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

  منبع خبر

  خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

  خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

  خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

  نظرات