اهدای تعداد ۵۰۰ عدد دفتر با تبلیغات محیط زیستی به دانش آموزان یک ...

اهدای تعداد ۵۰۰ عدد دفتر با تبلیغات محیط زیستی به دانش آموزان یک ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات