سومین المان هوشمند شهروندی در مشهد نصب شد

سومین المان هوشمند شهروندی در مشهد نصب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات