انتصاب مدیرکل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق شهرداری مشهد

انتصاب مدیرکل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات