طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

به گزارش اخبار ساختمان، مجلس شورای اسلامی به ماشین تولید قانون تبدیل شده اما دلیل اینکه ماشین قانون گذاری به کار برده می‌شود، قوانین متعددی است که بدون بررسی‌های همه جانبه تصویب می‌شود. در ادامه این پژوهش آمده است: بر اساس بررسی‌های بودجه خانوار بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهکهای بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد. در بخش دیگری از این پژوهش با اشاره به اینکه بخش عمده شهرداری‌های کشور فاقد درآمدهای پایدار هستند آمده است: بسیاری از شهرداری‌ها با وجود دریافت کمک‌های دولتی در پرداخت هزینه‌های جاری نیز عاجز هستند، تعیین صریح تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت عوارض و هزینه‌های مجوزهای ساخت مسکن از جمله ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات