دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با خبرنگاران شهرستان های...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در نشستی با مدیرکل اخبار استان های صدا و سیما، سردبیر اخبار ۱۸:۳۰ شبکه پنج و خبرنگاران شهرستان های استان تهران در خصوص مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، در این نشست "سید حسن رضوی" مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران ضمن تاکید بر لزوم مطالبه گری رسانه از مسوولان خواستار حساسیت بیشتر خبرنگاران و منتخبان مردم شهر تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به زیرساخت ها به ویژه تامین منابع آب، مدیریت مصرف و منابع آب زیرزمینی شد.

همچنین "علی علوی" مدیرکل اخبار استان های خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اهمیت رسانه، نسبت به توجه خبرنگاران به مسائل روز و تعامل با سازمان ها جهت رفع مشکلات و انعکاس واقعیت ها تاکید کرد.

در ادامه با توجه به اهمیت رسانه انتظارات شرکت آب منطقه ای تهران از رسانه ملی مطرح و پیشنهاد ها در جهت تقویت همکاری دوسویه بررسی گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات