طرح تعويض كابلهاي مسي به خودنگهدار در شيراز روبه اتمام است

طرح تعويض كابلهاي مسي به خودنگهدار در شيراز روبه اتمام است

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شيراز محمدرضا سلاحي گفت: اجراي طرح تعويض كابلهاي مسي به خودنگهدار، در محدوده تحت مديريت شركت توزيع نيروي برق شيراز، سال90 آغاز و در سال جاري كامل خواهد شد.

وي با توضيح اينكه اكنون با گذشت 9 سال، تاثيرات مثبت اين طرح، منجر به عطف توجه ديگر شركتهاي توزيع برق كشور به لزوم اجراي آن شده است، گفت: اجراي طرح تعويض شبكه كابلهاي مسي به خودنگهدار، منجر به بازسازي كامل شبكه فشار ضعيف ،كاهش تلفات و افزايش قابليت اطمينان شبكه ، حذف نقاط داراي ضعف ولتاژ فشار ضعيف و اصلاح 6150 پايه فرسوده و افزايش ايمني شهروندان ، گرديده است.

سلاحي با يادآوري اينكه اجراي طرح تعويض كابلهاي مسي، در كل حوزه عملياتي اين شركت اجرايي شد، گفت: كاهش قابل توجه سرقت كابل و افزايش ايمني، از مهمترين تاثيرات اين اقدام بوده است.

سلاحي نوسازي شبكه، ، ارتقا كيفي خدمات رساني، كاهش تلفات انرژي برق ، افزايش ايمني را از مزاياي اجراي اين طرح دانست.

او خاطرنشان كرد: اجراي طرح تعويض كابلهاي مسي بستر بهسازي كل شبكه فشار ضعيف را فراهم كرد به شكلي كه بيش از 6150 هزار پايه آسيب ديده و يا فرسوده شبكه تعويض و ساير تجهيزات نيز متناسب سازي و بعضا نوسازي و تعويض شد.

سلاحي گفت: كل اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح، حدود120 ميلياردتومان بوده است.

سلاحي با بيان اينكه هر اقدام فني، در كنار مزايا، با معايبي هم همراه است، گفت: مزاياي اجراي طرح تعويض كابلهاي مسي به خودنگهدار نسبت به معايب اين طرح، بسيار گسترده و تاثيرگذار بوده و اجراي آن را تاييد مي كند.
معاون شركت توزيع نيروي برق شيراز گفت: از اجراي 99درصديطرح تعويض كابلهاي مسي با كابل خودنگهدار در محدوده تحت مديريت اين شركت، امكان استفاده از تجارب كسب شده توسط ساير شركتهاي توزيع، وجود دارد و كارشناسان و مهندسان توزيع شيراز در اين زمينه آمادگي كامل دارند.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات