عذرخواهی شرکت هواپیمایی آسمان از مسافران پرواز مشهد - چابهار

عذرخواهی شرکت هواپیمایی آسمان از مسافران پرواز مشهد - چابهار

شرکت هواپیمایی آسمان از مسافران پرواز شماره ۳۹۲۹ از مبدا مشهد که به دلیل اشکال در موتور شماره یک به چای فرود در فرودگاه چابهار در فرودگاه زاهدان نشست، عذرخواهی کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات