برگزاری دويست و پنجاه و دومین جلسه شورای مرکزی با ۳ دستور کار

برگزاری دويست و پنجاه و دومین جلسه شورای مرکزی با ۳ دستور کار


دويست و پنجاه و دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با سه دستور کار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دويست و پنجاه و دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز سه شنبه، هشتم مهرماه با حضور اکثریت اعضا به صورت حضوری و مجازی در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

«بحث و بررسی و انتخاب اعضای شورای هم عرض»، «بحث و بررسی درباره لحاظ کردن سوابق بیمه اعضا در سازمان برنامه و بودجه» و «بحث و بررسی درباره بیمه تامین اجتماعی»؛ سه دستور کار دويست و پنجاه و دومین جلسه شورای مرکزی بودند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات