طرح جایگزینی ۱۰هزار موتور برقی با موتورهای فرسوده به زودی آغاز می شود

طرح جایگزینی ۱۰هزار موتور برقی با موتورهای فرسوده به زودی آغاز می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات