بخش خصوصی در طرح جهش تولید در سیاستها و برنامه ها جا نماند

بخش خصوصی در طرح جهش تولید در سیاستها و برنامه ها جا نماند

به گزارش پایگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، به نقل از اتحادیه تعاونى هاى عمرانى شهر تهران، خشایار باقرپور رییس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، گفت: برای اجرای طرح جهش تولید مسکن قطعا باید از نظرات کارشناسی و اجرایی بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان استفاده کرد تا با رفع کاستی‌ها و ابهامات آن به بهترین نحو آن را به مرحله اجرا رساند. به گزارش اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران خشایار باقرپور رئیس اتحادیه در خصوص ارزیابی اثرات این طرح در صنعت ساختمان و همچنین تحرک در بخش عرضه بازار مسکن می‌گوید: اعضای کمیسیون عمران مجلس با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، قدرت خرید و توانمندی‌های بخش تولید مسکن در کشور، طرحی را تدوین و ارائه کردند. یکی از توانمندترین بخش‌های اقتصاد کشور، بخش خصوصی است که با توجیه طرح و استفاده از نظرات و حضور کارشناسانه آن‌ها می‌توان سرمایه خوبی را جذب اجرای این طرح کرده و در کنار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات