معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهدمقدس خبر داد: هوشمندسازی صدور پروانه‌های ساختمانی

معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهدمقدس افزود: مدیران شهری نیز باید با توجه به حجم و فراوانی درخواست‌های مردمی ۱۳۷ در هر موضوع، نسبت به برنامه ریزی در آن خصوص و اختصاص بودجه، اقدام کنند زیرا پیام‌های مردمی ۱۳۷، به خوبی نشان دهنده نقاط ضعف و قوت کار در مدیریت شهری است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات