مانور جهادي توزيع برق تبريز برگزار شد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، عادل كاظمي، در تشريح اجراي اين مانور گفت: براساس دستورالعمل طرح جهادي شركت توانير، شركت هاي توزيع كشور موظف شدند با اجراي اين مانور، شبكه هاي پرعارضه ي خود را اصلاح و ساماندهي كنند.
عادل كاظمي اهداف اصلي اجراي مانور جهادي را رفع مشكل فيدرهاي معضل دار، نمايش توانايي اكيپ هاي عملياتي شركت توزيع نيروي برق تبريز، آمادگي براي واكنش در شرايط اضطراري و بحراني، افزايش ميزان انسجام بخشي اكيپ ها، پايداري فيدرها و بالابردن سطح پدافند غيرعامل برشمرد و افزود: 90 نفر از پرسنل فني شركت در قالب 25 اكيپ عملياتي خط گرم و خط سرد در اين مانور شركت كردند.
وي اثرات اجرايي اين مانور را مواردي چون افزايش قابليت اطمينان شبكه، توان افزايي اكيپ هاي عملياتي، شناسايي ضعف ها و قوت هاي برنامه ريزي و اقدام در شرايط بحراني و اصلاح سريع و گسترده ي نقاط ضعف شبكه برشمرد.
وي ادامه داد: در اين مانور، اكيپ هاي تمامي واحدها از جمله اكيپ هاي خط گرم، اكيپ هاي پيمانكاري، اكيپ هاي برق روستايي و اكيپ هاي امورهاي بهره برداري حضور داشتند.
كاظمي يادآور شد: در اين مانور، 5 فيدر داراي حساسيت بالا كه داراي قطعي هاي حفاظتي بالاتري بودند در طول اجراي مانور اصلاح شدند. با توجه به تعداد و اولويت عيوب ثبت شده ي شبكه، با اولويت رفع كانون هاي خطرآفرين و همچنين موقعيت و درجه ي حساسيت مشتركين خاص ساماندهي و سرويس اين خطوط انجام شده و شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه بهبود يافتند.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز در پايان يادآور شد: طي اين مانور، اكيپ هاي خط گرم و سرد، خطوط مسير سه راهي فرودگاه تا روستاي باباباغي، باسمنج تا روستاي هروي و مسير جاده ي تهران تا تونل شيبلي به طور اساسي اصلاح و ساماندهي كردند و اميد است شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه ي اين خطوط نسبت به گذشته بهبود محسوسي يابد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات