۱۰هزار موتور برقی به خیابان های مشهد می آید

۱۰هزار موتور برقی به خیابان های مشهد می آید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات