نظارت بر سر و صدای ناشی از ساخت و سازها بر عهده مهندسین ناظر است / ...

نظارت بر سر و صدای ناشی از ساخت و سازها بر عهده مهندسین ناظر است / ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات