کاهش ۱۷.۱ درصدی احداث واحدهای ساختمانی شهر تهران در سال ۹۸

کاهش ۱۷.۱ درصدی احداث واحدهای ساختمانی شهر تهران در سال ۹۸

مرکز آمار اعام کرد: تعداد پروانه احداث ساختمان صادر شده برای واحدهای مسکونی در سال ۹۸ در شهر تهران ۱۷.۱ درصد کاهش و در کل نقاط شهری کشور ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات